login
HJEM
6. januar 2014 kl. 16:00 - 18:00
Styrelsesmøde i Krudthuset
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat

2. Siden sidst
Projekter på tværs
Evt. ny ansøgningsformular
Jagten 2014
Kommunale lokaler til Halsnæs Kunstmuseum
Underskrift af Samarbejdsaftalen
Drøftelse af materialepuljen

3. Økonomi

4. Ansøgninger:
HUR har søgt støtte til julearrangement. 2.000 kr. er bevilget.
Historisk Forening
Arresø Rundt

5. Nyt fra kontoret/efterretningssager
Spiloppen
Aftale nye mødedatoer

6. Nyt fra Idrætsrådet

7. Eventuelt

Hent her referat fra mødet (pdf-fil, 69 KB)
HJEM
  NYT
  Nyheder  
  KULTURELT SAMRÅD
  Hvad er Kulturelt Samråd?  
  Styrelsen  
  Møder og referater  
  Vedtægter  
  Samarbejdsaftale  
  Bliv medlem  
  Kulturprisen  
  Ansøgningsskema  
  MEDLEMMER
  AKTIVITETER
  Det sker  
  Billeder  
  LOKALER
  Lån lokaler  
  KONTAKT
  Adresser  
  Skriv  
  Links