login
HJEM
17. december 2015 kl. 17:00 - 19:00
Styrelsesmøde i Foreningshuset, Ølsted
Dagsorden:

1. Godkendelse af referat

2. Siden sidst
a. Fra kontoret/efterretningssager
herunder drøftelse af arbejdslørdag og foreningsaften
b. Orientering på tværs

3. Kulturkonsulenten har ordet

4. Økonomi

5. Ansøgninger
Støbeskeen
Galleri Liisberg
Frederiksværk Kunstforening x 3
Frederiksværks Historiske Forening x 11
Hundested Bridgeklub

6. Nyt fra Idrætsrådet

7. Eventuelt
HJEM
  NYT
  Nyheder  
  KULTURELT SAMRÅD
  Hvad er Kulturelt Samråd?  
  Styrelsen  
  Møder og referater  
  Vedtægter  
  Samarbejdsaftale  
  Bliv medlem  
  Kulturprisen  
  Ansøgningsskema  
  MEDLEMMER
  AKTIVITETER
  Det sker  
  Billeder  
  LOKALER
  Lån lokaler  
  KONTAKT
  Adresser  
  Skriv  
  Links