login
HJEM
23. marts 2010 kl. 19:00 - 21:00
Repræsentantskabsmøde
Menighedshjemmet, Kirkegade 7, Frederiksværk
Dagsorden
1. Velkomst v/formanden, valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Formandens beretning 2009.
3. Økonomi.
4. Indkomne forslag (skal indsendes skriftligt og være formanden i hænde senest den 16. marts - Kristtornvej 25, 3300 Frederiksværk).
5. Valg af bestyrelse.
På valg er: Erik Eriksen, Anne-Grethe Ingildsen (genopstiller ikke) og Henrik Vangmark (genopstiller ikke). Derudover er suppleanterne Hans-Jørgen Højvælde og Tanja Hollerup samt Else Devantier (revisor) og Bent Jensen (revisorsuppleant) på valg.
6. Eventuelt

Af hensyn til arrangementet bedes man tilmelde sig på tlf 47 72 06 43 eller mail.
HJEM
  NYT
  Nyheder  
  KULTURELT SAMRÅD
  Hvad er Kulturelt Samråd?  
  Styrelsen  
  Møder og referater  
  Vedtægter  
  Samarbejdsaftale  
  Bliv medlem  
  Kulturprisen  
  Ansøgningsskema  
  MEDLEMMER
  AKTIVITETER
  Det sker  
  Billeder  
  LOKALER
  Lån lokaler  
  KONTAKT
  Adresser  
  Skriv  
  Links