login
HJEM
15. februar 2016 kl. 19:00 - 21:00
Styrelsesmøde i Målerhuset
Dagsorden:

1. Godkendelse af referat

2. Siden sidst
a. Fra kontoret/efterretningssager
herunder drøftelse af repræsentantskabsmødet den 21. marts
b. Orientering på tværs

3. Kulturkonsulenten har ordet

4. Økonomi

5. Ansøgninger:
Halsnæs Musikforening
Hjerteforeningen
Badeklubben Trekanten
Ny forening: Hundested Motor- og sejlklub

6. Nyt fra Idrætsrådet

7. Eventuelt

Hent her mødets dagsorden (pdf-fil, 59 KB)

Hent her referat fra mødet (pdf-fil, 17 KB)
HJEM
  NYT
  Nyheder  
  KULTURELT SAMRÅD
  Hvad er Kulturelt Samråd?  
  Styrelsen  
  Møder og referater  
  Vedtægter  
  Samarbejdsaftale  
  Bliv medlem  
  Kulturprisen  
  Ansøgningsskema  
  MEDLEMMER
  AKTIVITETER
  Det sker  
  Billeder  
  LOKALER
  Lån lokaler  
  KONTAKT
  Adresser  
  Skriv  
  Links