login
HJEM
9. april 2018 kl. 16:00 - 18:00
Styrelsesmøde i Krudthuset
Dagsorden
1. Godkendelse af referat

2. Siden sidst
a. Styrelsens konstituering
b. Evaluering af repræsentantskabsmødet
c. Fra kontoret/efterretningssager
d. Orientering på tværs

3. Temadag

4. Økonomi

5. Ansøgninger
Hundested Kunstforening x 5
TimeWinders venner

6. Eventuelt

Hent her dagsorden (pdf-fil, 50 KB)

Hent her mødereferat (pdf-fil, 262 KB)
HJEM
  NYT
  Nyheder  
  KULTURELT SAMRÅD
  Hvad er Kulturelt Samråd?  
  Styrelsen  
  Møder og referater  
  Vedtægter  
  Samarbejdsaftale  
  Bliv medlem  
  Kulturprisen  
  Ansøgningsskema  
  MEDLEMMER
  AKTIVITETER
  Det sker  
  Billeder  
  LOKALER
  Lån lokaler  
  KONTAKT
  Adresser  
  Skriv  
  Links