login
HJEM
28. januar 2019 kl. 16:00 - 18:00
Styrelsesmøde i Krudthuset
Dagsorden
1. Godkendelse af referat

2. Siden sidst
a. Fra kontoret/efterretningssager
herunder tilrettelæggelse af repræsentantskabsmødet 25. marts
og Kanalens 300 års jubilæum
b. Orientering på tværs

3. Temadag

4. Økonomi

5. Ansøgninger
Ølsted Borgerforening
Torup Musikfestival (Aether Productions)
Fiskeriets og Havnens Hus

6. Eventuelt

Her kan man hente referatet (pdf-fil, 160 KB)
HJEM
  NYT
  Nyheder  
  KULTURELT SAMRÅD
  Hvad er Kulturelt Samråd?  
  Styrelsen  
  Møder og referater  
  Vedtægter  
  Samarbejdsaftale  
  Bliv medlem  
  Kulturprisen  
  Ansøgningsskema  
  MEDLEMMER
  AKTIVITETER
  Det sker  
  Billeder  
  LOKALER
  Lån lokaler  
  KONTAKT
  Adresser  
  Skriv  
  Links