login
HJEM
25. marts 2019 kl. 19:00 - 21:00
Repræsentantskabsmøde i Ågalleriet
Dagsorden
1. Velkomst v/formanden, valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Formandens beretning 2018

3. Økonomi
a. Kulturelt Samråds administrationspulje resultat 2018
b. Kulturelt Samråds pulje resultat 2018

4. Indkomne forslag (modtages skriftligt af formanden senest den 18. marts 2019,
Henrik Olsen, Grøndalsvej 19, 3300 Frederiksværk)

5. Optagelse af nye foreninger:
”Klassisk badeby”, Liseleje
Hundested Kino
Karl-E
Foreningernes vedtægt ligger til gennemsyn på Kulturelt Samråds kontor.
Afvikling af foreninger.
Pause

7. Valg til styrelsen
På valg er: Hans-Jørgen Højvælde, Inger Molich og Christella Lerke
(alle modtager genvalg)
På valg er også suppleanterne Christa Wendt og Verner Andersen (begge modtager genvalg)
samt revisor Else Devantier og revisorsuppleant Carsten Aagaard.

8. Foreningerne har ordet
Mulighed for korte indlæg fra foreninger, som eventuelt har planer, de gerne vil dele med andre eller måske søger samarbejde med.

9. Eventuelt


Med venlig hilsen
Henrik Olsen

Referater fra Styrelsesmøder siden sidste Repræsentantskabsmøde kan læses på websiden www.halsnaeskultur.dk


Her kan man hente dagsorden (doc-fil, 383 KB)
HJEM
  NYT
  Nyheder  
  KULTURELT SAMRÅD
  Hvad er Kulturelt Samråd?  
  Styrelsen  
  Møder og referater  
  Vedtægter  
  Samarbejdsaftale  
  Bliv medlem  
  Kulturprisen  
  Ansøgningsskema  
  MEDLEMMER
  AKTIVITETER
  Det sker  
  Billeder  
  LOKALER
  Lån lokaler  
  KONTAKT
  Adresser  
  Skriv  
  Links