login
HJEM
5. februar 2024 kl. 15:00 - 17:00
Styrelsesmøde i Vognporten
Dagsorden
1. Godkendelse af referat

2. Siden sidst
a. Fra kontoret/efterretningssager herunder drøftelse af besøg fra Kulturen i Gladsaxe til september.
b. Orientering på tværs

3. Økonomi

4. Ansøgninger
Frederiksværk Kunstforening x 2
Frederiksværkegnens Historiske Forening
Krudtværksområdets Brugerforening

5. Eventuelt

Med venlig hilsen

Sekretariatet

Her kan man hente dagsorden (doc-fil, 145 KB)
HJEM
  NYT
  Nyheder  
  KULTURELT SAMRÅD
  Hvad er Kulturelt Samråd?  
  Styrelsen  
  Møder og referater  
  Vedtægter  
  Samarbejdsaftale  
  Bliv medlem  
  Kulturprisen  
  Ansøgningsskema  
  MEDLEMMER
  AKTIVITETER
  Det sker  
  Billeder  
  LOKALER
  Lån lokaler  
  KONTAKT
  Adresser  
  Skriv  
  Links