login
HJEM
3. april 2024 kl. 19:00 - 21:00
Repræsentantskabsmøde
Afholdes i Ågalleriet
Dagsorden:
1. Velkomst. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning 2023
3. Økonomi
a. Kulturelt Samråds administrationspulje 2023
b. Kulturelt Samråds pulje 2023
4. Indkomne forslag
(modtages skriftligt af formanden senest den 20. marts
Annette Aare, Jens Hansensvej 8, 3360 Liseleje eller mail: post@annetteaare.dk)
5. Indlæg ved udvalgsformand Helle Lunderød
Halsnæs Kommunes nye kulturpolitik
6. Optagelse af nye foreninger
Creative Space Halsnæs
Støtteforeningen for Hundested Plejecenter
Vinderød Orienteringsklub
(De nye foreningers vedtægt ligger til gennemsyn på Samrådets kontor)
Pause
7. Valg til styrelsen
På valg er Annette Aare, formand (modtager genvalg), Birthe Madsen (ønsker ikke genvalg),
Verner Andersen (modtager genvalg), Peder Brødsted Pedersen (modtager genvalg)
På valg er også suppleanterne Inger Molich og Christa Wendt samt revisor Carsten Aagaard og revisorsuppleant Lis Hoffmann
8. Foreningerne har ordet
Mulighed for korte indlæg fra foreninger, som evt. har planer, de gerne vil dele med andre eller måske søger samarbejde med
9. Eventuelt

Hent her dagsorden (docx-fil, 46 KB)

Oversigt KS Pulje 2023 (xlsx-fil, 11 KB)
HJEM
  NYT
  Nyheder  
  KULTURELT SAMRÅD
  Hvad er Kulturelt Samråd?  
  Styrelsen  
  Møder og referater  
  Vedtægter  
  Samarbejdsaftale  
  Bliv medlem  
  Kulturprisen  
  Ansøgningsskema  
  MEDLEMMER
  AKTIVITETER
  Det sker  
  Billeder  
  LOKALER
  Lån lokaler  
  KONTAKT
  Adresser  
  Skriv  
  Links